Sakıp Bey
Yoğurtçu Hacı Sakıp Bey ve ailesi Arnavutluk kökenlidir. Kendisi 1895 yılında Tuşep, Debre’de, eşi Necmiye Hanım 1905 yılında, Gujar köyünde dünyaya gelmiştir. Aileleri ile beraber 1909 yılında Arnavutluk’tan Selanik’e göç etmişler ve hayatlarını kazanmak için büyük mücadeleler vermişlerdir. Sakıp Bey, Selanik’te yol işçiliği, aşçı çıraklığı, aşçı kalfalığı gibi işlerde çalışmış ve bilahare yoğurtçuluğa başlamıştır.

1923 yılında ilk mübadil göçmenlerle birlikte, birçok şeyini geride bırakarak Selanik’ten İzmir’e koşan Sakıp Bey, beraberinde eşi Necmiye Hanım, oğlu Tevfik Bey ve bir de mesleğini getirmiştir. Ana yurda gelen Sakıp Bey ve ailesi o zamanlar 100-120 hanelik; Karadeniz’den, Bosna Hersek’ten ve Arnavutluk’tan gelen göçmenlerin yaşadığı Bostanlı semtinde iskân etmişlerdi. Bostanlı sakinleri yaşamlarını balıkçılık ve bahçecilikle sürdürürlerken semtin tek yoğurtçusu Sakıp Bey ürettiklerini sırt tablası ile Bostanlı ve bilhassa Karşıyaka’da satıyordu. Geldikleri günden itibaren gece gündüz demeden, bereketi kadar zorluğu da bol olan süt işinde çoluk çocuk, ailece yılmadan çalıştılar.
İlklerin Başlangıcı
Sakıp Bey sütü odun ateşinde pişirerek yoğurt haline getirmiş, sırt tablalarıyla bir mahalleden diğerine gün boyu taşıyarak satmıştır. Bu meşakkatli uğraşta, dürüst ve iyiliksever davranışları sonucunda Yoğurtçu Sakıp Bey artık, yıllar sonra markalaşacak olan Sakıp Ağa adıyla çağrılmaya başlanmıştı.

Sakıpağa için Karşıyaka Çarşısı'nda 1939 yılında açtığı dükkân, ilklerin başlangıcıydı. İçi sırlı toprak kâselerde başlayan serüvende cam kâsede yoğurt üretimi de bir ilkti. 1958 yılından itibaren ilk araçla başlayan yoğurt pazarlaması ve karton kâsede yoğurt üretimi ile süren ilkler, Sakıpağa isminin Karşıyaka’dan İzmir’e doğru yol almasını sağladı. Bu yıllarda Sakıpağa adını bir marka yapmayı kafasına koyan oğul Tevfik Bey, babasının adı Sakıpağa’yı ailesine soyadı olarak almış ve marka tescilini yaptırmıştır.
Örnekköy Günleri
Sakıpağa 1973 yılında hayatını kaybettikten sonra, işi oğlu Tevfik Sakıpağa ve torunları devralmıştır. Tevfik Bey, üç oğluyla birlikte Örnekköy’deki tesisleri faaliyete geçirdiklerinde (1984) büyük bir adım atılmış ve mandıra düzeyinde üretimden, fabrika üretimine adım atılmış, ustalarla mühendislerin kaynaştığı bir ortamda üretim yapılmaya başlanmıştır. Örnekköy tesislerinde geçen on beş yıl boyunca, sürdürülen teknolojik gelişmelerle her geçen gün kapasite artışı sağlanmış ve Ege’ye doğru atılıma başlanmıştır. Üçüncü kuşak Sakıpağa’lar, Örnekköy günlerinde yüklendikleri görev bilinciyle teknolojiyi geliştirirken, tecrübelerini de arttırmışlar ve gerekli kadrolaşmaya da adım adım başlamışlardır.

Büyüklerinin, “Her zaman en iyiyi üret” telkinleriyle büyüyen üçüncü kuşak, Örnekköy tesislerinden sonra teknolojideki yenilikleri de bünyesinde toplayan, yüksek kapasiteli, çevre ile barışık ve en iyinin üretilebileceği yeni üretim tesislerini planlamaya başladılar. Tecrübe ile teknolojinin harman olduğu Sakıpağa Türkelli Tesisleri’nde hedef; tüm çalışanların kendilerini birer Sakıpağa gibi görmeleri ve bu sorumlulukla üretime katılmalarıdır. Böylece ‘En İyiyi Üret’ anlayışı, tepeden en alt noktaya kadar kademe kademe yayılmaktadır. Bugün dördüncü kuşak Sakıpağa’ların da katılımıyla, 1923’ten beri devam eden Sakıpağa markası önceki nesillerden gelen iş ahlakı ve gururla üretime devam etmektedir.
Daima En İyiyi Üret
‘Ticari hayatın gereği olan karlılık, iyi ürün ile kardeş gibidir ve daima birlikte büyüyüp gelişirler.’ İşte büyüklerinin bu telkinleriyle büyüyen üçüncü kuşak Sakıpağa’lar, Örnekköy tecrübelerinden sonra teknolojideki yenilikleri de bünyesinde toplayan, yüksek kapasiteli, çevre ile barışık, en iyinin üretilebileceği Türkelli tesislerini planladılar. Tecrübe ile teknolojinin harman olduğu ‘Sakıpağa Türkelli Tesisleri’nde hedef, tüm çalışanların kendilerini birer Sakıpağa gibi görmeleri ve bu sorumlulukla üretime katılmalarıdır.

Böylece ‘En İyiyi Üret’ anlayışı, tepeden en alt noktaya kadar kademe kademe yayılmaktadır. Bugün dördüncü kuşak Sakıpağa’ların da katılımıyla, 1923’ten beri devam eden Sakıpağa markası Türkelli tesislerinde günümüz teknolojisi ve önceki nesillerden gelen iş ahlakı ve gururla üretime devam etmektedir.
Teknoloji
ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
İşe ilk başladığımız yıllardan itibaren sürekli gelişmekte olan teknolojiye ayak uydurmakla beraber ürün kalitemiz her geçen yıl artmaya devam etmektedir. Türkelli üretim tesislerine taşınılması ile beraber tamamen hijyenik ortamda, en kaliteli ürünü üretebilmek adına seçilen makine ve ekipmanlar dünya markalarından oluşmaktadır ve bu konuda gerekli tüm fedakarlıklar yapılmıştır. İftiharla ifade edilmesi gereken bir diğer hususta, tüm bu dünya markalarını üretim bölümünde birbirine bağlayan boru hatları ve proses tanklarının tamamının Türk işçiliğinin eseri olmasıdır.
İşe ilk başladığımız yıllardan itibaren sürekli gelişmekte olan teknolojiye ayak uydurmakla beraber ürün kalitemiz her geçen yıl artmaya devam etmektedir. Türkelli üretim tesislerine taşınılması ile beraber tamamen hijyenik ortamda, en kaliteli ürünü üretebilmek adına seçilen makine ve ekipmanlar dünya markalarından oluşmaktadır ve bu konuda gerekli tüm fedakarlıklar yapılmıştır. İftiharla ifade edilmesi gereken bir diğer hususta, tüm bu dünya markalarını üretim bölümünde birbirine bağlayan boru hatları ve proses tanklarının tamamının Türk işçiliğinin eseri olmasıdır.
Kalite
KALİTE KONTROL Tesisimizde ürettiğimiz ürünlerin kalitesi ve tüketicilerimizin memnuniyetini sağlamak bizim için en çok önem arz eden konulardandır. Bu nedenle ürettiğimiz tüm ürünler günlük olarak, bünyemizdeki kimyasal ve mikrobiyolojik laboratuarlarda, gıda mühendislerimiz kontrolünde test edilmektedir. Ürünlerimizin kriterlere uygunluğu kontrol edildikten sonra tüketicilerimizle buluşmak üzere, soğuk hava araçlarıyla dağıtıma çıkmaktadır.

KALİTE BELGELERİMİZ
ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemleri
ISO 22000: HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
TSE (Türk Standartları Uygunluk Belgesi)